4 top svadobné zaujímavosti o ktorých málokto vie…

1. Prečo prstenník?

Snubné prstene sa obvykle dávajú na prstenník na ľavej ruke, pretože starí Egypťania verili, že je v ňom špeciálna žila, ktorá ním prechádza (ktorú Rimania nazývali “žila lásky“) priamo do srdca.

2. Biele svadobné šaty?

V Číne je biela farba smútočná preto na svadbách dominuje červená farba výzdoby, ale aj šiat neviest. Červená preto, pretože táto farba je spojená s úspechom, vernosťou, plodnosťou a láskou.

3. Naozaj ťažká svadobná torta!

Svadobná torta kráľovnej Viktórie (1840) vážila fascinujúcich cca 136 kíl a mala obvod takmer 3 metre. Ktorá nevesta by to chcela tromfnúť? 🙂

4. Spolu v dobrom aj v zlom...

Údajne rekord v najdlhšie trvajúcom manželstve drží indický pár Karam a Katari, ktorí sú spolu neuveriteľných 91 rokov.

Exkluzívny drevený “vankúšik” 2v1 pre nezabudnuteľnú svadbu v prírodnom štýle

Originálny drevený vankúšik slovenskej výroby z masívneho dreva!

Dva v jednom!

1. Verzia: Pod obrúčky

Ak sa Vaša svadba nesie v prírodnom štýle, tak priamo na obrade môžete zažiariť s jedinečným dreveným “Vankúšikom” pod obrúčkami…

2. Verzia: Neskôr na fotku

Neskôr Vám poslúži ako pamiatka na Váš nezabudnuteľný deň v živote a to v podobe jedinečného rámu na vašu svadobnú fotku…

Je tvorený dvomi kruhmi dreva. Spodný je s kôrou, ktorá je jemne opracovaná a vytvára nádherné vlnky lemujúci vankúšik. Vrchný kruh je bez kôry , elegantne opracovaný s jemnými zárezmi po hornom obvode. Stred tvorí precízne vypílené srdce, ktoré je doplnené machom. Jemnou dekoráciou, ktorá dodáva romantický nádych celému vankúšiku, sú malé drevené srdiečka v spodnej časti.

Svadobné etikety na “výslužku” – Očarte každým detailom

Svadobné etikety sú jedinečnou a aj praktickou možnosťou označenia zákuskov aj vín, ktoré chcete podarovať. Má to oveľa väčší štýl, keď odovzdávate svadobné výslužky s etiketami, a aj vďaka tomu pôsobí Vaša svadba ako naozaj dotiahnutá do dokonalosti v každom malom detaile.

Vyzdobte svoje svadobné výslužky, tak ako ešte nikto! Svadobné handmade etikety, ktoré privedú Vašu svadbu k dokonalosti.

Praktické samolepiace etikety

Etikety na zákusky vyrábame v dvoch typoch – pozdĺžny a štvorcový

Konzultácie aj spracovanie grafiky máte od nás ZADARMO!

Ak by ste chceli zdobiť aj iné fľaše a to jednoduchším spôsobom, vieme Vám do sady začleniť aj samostatné mašličky na fľaše.

Na obrázkoch môžete vidieť najpoužívanejšie typy krabíc na výslužky v rozmeroch:

Štvorcový typ:
20cm x 20cm x 10cm

Pozdĺžny typ:
27cm x 18cm x 9cm

Ak ste sa rozhodli pre iný typ krabíc, etikety Vám môžeme vyrobiť na mieru.

Vybavovanie po svadbe 2020

Aké doklady treba vybaviť po svadbe?

Ušetrite si hodiny, hľadania, telefonovania a zisťovania,
čo je potrebné po svadbe vybaviť.

Všetko sme podrobne
zistili za Vás!

 • Kde všade je potrebné hlásiť zmeny
 • Koľko času máte na nahlásenie zmien v jednotlivých inštitúciach
 • Koľko vás to finančne vyjde
 • Kedy je potrebné zmeny hlásiť a kedy nie
 • Zahrnuli sme aj špeciálne prípady - študenti, živnostníci, rodičia, zabehnutá domácnosť
 • Vytvorili sme vám aj špeciálny Kontrolný zoznam, aby ste vedeli, čo už máte za sebou a čo Vás ešte čaká

Všetko sme podrobne
zistili za Vás!

 • Kde všade je potrebné hlásiť zmeny
 • Koľko času máte na nahlásenie zmien v jednotlivých inštitúciach
 • Koľko vás to finančne vyjde
 • Kedy je potrebné zmeny hlásiť a kedy nie
 • Zahrnuli sme aj špeciálne prípady - študenti, živnostníci, rodičia, zabehnutá domácnosť
 • Vytvorili sme vám aj špeciálny Kontrolný zoznam, aby ste vedeli, čo už máte za sebou a čo Vás ešte čaká

Pripravili sme pre Vás tento praktický E-book
"Vybavovanie po svadbe 2020"

50% ZĽAVA

Pripravili sme pre Vás tento praktický
E-book "Vybavovanie po svadbe 2020"

50% ZĽAVA

BONUS V HODNOTE 14€

70% zľava
na e-knihu
77x Milujem ŤA!

Kupóny nájdete v e-booku!

Náhľady:

BONUS V HODNOTE 14€

70% zľava na e-knihu 77x Milujem ŤA!

Kupóny nájdete v e-booku!

Náhľady:

Prekážky a ťažkosti pri uzavretí manželstva

Aké sú prekážky a ťažkosti pri uzavretí katolíckeho manželstva:

V tomto článku by sme vám radi sprostredkovali informácie o možnosti uzatvorenia katolíckeho manželstva v špecifických prípadoch, ako je napríklad rozvod, rozdielne vierovyznanie alebo pri iných prekážkach.

Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú viazaní verejným večným sľubom čistoty v rehoľnom inštitúte. Takisto aj od tejto prekážky môže oslobodiť jedine Apoštolská stolica.

1. Snúbenci obaja jedného vierovyznania

Ak sú obaja snúbenci rovnakého vierovyznania a nie sú iné prekážky brániace uzavretiu manželstva, takéto manželstvo môže byť právoplatne uzavreté.

Manželské prekážky:

Manželské prekážky sú také okolnosti, pre ktoré niektoré osoby sú nespôsobilé platne uzavrieť manželstvo. Kódex kánonického práva (KKP) z roku 1983 pozná iba „rozlučujúce“ manželské prekážky a tie sú Božieho i cirkevného práva. Od manželských prekážok cirkevného práva môže príslušná cirkevná autorita oslobodiť, ale nie od manželských preká­žok Božieho práva. Oslobodenie od prekážky sa volá „dišpenz“.

U nás je občianskym zákonom stanovený vek uzavretia manželstva na dovŕšených 18 rokov života. Ak je niekto pred 18. rokom súdnym výrokom vyhlásený za dospelého, môže uzavrieť manželstvo.

Prekážka predchádzajúcej a trvalej neschopnosti – impotencie. Spočíva v neschopnosti pohlavného styku pre telesnú vadu či už zo strany muža, alebo zo strany ženy. Táto prekážka pochádza už zo samotného prirodzeného práva, preto je nedišpenzovateľná. „Neplodnosť – sterilita“ nezabraňuje uzavretie manželstva, ani neruší jeho platnosť.

Podlá Božieho zákona sa neplatne pokúša uzavrieť nové manželstvo, kto je už viazaný platným manželstvom, dokonca i nedokonaným manželským spolužitím.

Neplatné je manželstvo medzi katolíckou osobou a osobou nepokrstenou, alebo osobou, ktorá vyznáva nekresťanské náboženstvo. Od tejto prekážky môže oslobodiť príslušná cirkevná autorita po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo.

Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo diakoni, kňazi a biskupi, ktorí sú viazaní celibátom. Od tejto prekážky môže dišpenzovať jedine Apoštolská stolica.

Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú viazaní verejným večným sľubom čistoty v rehoľnom inštitúte. Takisto aj od tejto prekážky môže oslobodiť jedine Apoštolská stolica.

Nemôže byť platne uzavreté manželstvo medzi mužom – únoscom a unesenou ženou alebo ženou zadržiavanou za účelom uzavretia manželstva s ňou.

Vzniká vtedy, keď ten, kto s úmyslom uzavrieť nové manželstvo s istou osobou, jej manželskému partnerovi spôsobil fyzickou alebo morálnou činnosťou smrť. Táto prekážka vzniká vtedy, keď sa zločinu dopustil sám, alebo spoločne s osobou, s ktorou chce uzavrieť nové manželstvo. Od tejto prekážky oslobodiť si tiež vyhradzuje právo jedine Apoštolská stolica.

V priamej čiare je manželstvo neplatné medzi všetkými nahor i nadol a v druhom stupni bočnej čiary (brat a sestra). V bočnej čiare je manželstvo neplatné do štvrtého stupňa včítane. Medzi bratrancom a sesternicou je príbuzenstvo štvrtého stupňa bočnej čiary, mohli by platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu ordinára, ktorý môže udeliť len z vážnych dôvodov. Treba však od takýchto manželstiev všemožne odrádzať. Medzi bratrancami II. stupňa (prabratranci) niet manželskej prekážky.

V priamej čiare nikdy nie je dovolené manželstvo (napr. zať a svokra). V bočnej čiare švagrovstvo nie je manželskou prekážkou (napr. muž môže uzavrieť manželstvo so sestrou svojej zomrelej manželky).

Vzniká z neplatného manželstva po započatí spoločného života a zo známeho, verejného konkubinátu. Rozlučuje manželstvo v prvom stupni priamej čiary medzi mužom a pokrvnými ženy a opačne medzi ženou a pokrvnými muža (napr. muž nemôže uzavrieť manželstvo s družkou svojho otca, matka nemôže uzavrieť manželstvo s druhom svojej dcéry).

Nemôžu platne uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú spojení zákonným príbuzenstvom, pochádzajúcim z osvojenia (adopcie). Prekážka platí v priamej čiare a v bočnej čiare v druhom stupni.

2. Miešané manželstvo (katolík a nekatolík / nepokrstení / nepraktizujúci katolík)

 • Potvrdenia sa vypisujú na farskom úrade na mieste trvalého bydliska katolíckej strany
 • Nekatolík či nepokrstený si prinesie na faru so sebou aj rodný list
 • Snúbenci, z ktorých je pokrstený iba jeden a druhý nikde krstený nebol, je potrebný DIŠPENZ OD BISKUPA, aby mohli uzavrieť manželstvo (je to manželskou prekážkou)
 • ŽIADOSŤ O DIŠPENZ  sa spisuje na fare spolu so zápisnicou o sobáši
 • Pri spisovaní žiadosti o dišpenz je potrebná prítomnosť 2 svedkov starších ako 18 rokov, pred ktorými sa podpisuje Prehlásenie o výchove detí, na základe ktorej sa vystavuje LICENCIA K SOBÁŠU
 • Nemusia to byť nutne tí istí svedkovia ako pri sobáši

Poznámka: tento postup platí aj pre manželstvá v rím.-katolíckej cirkvi aj v týchto prípadoch:

 • katolík – nekatolík(napr. evanjelik, metodista – ale vždy kresťan)
 • katolík – nepokrstený(čiže nekresťan, napr. moslim, buddhista, ateista,…)
 • katolík – nepraktizujúci katolík(nebol napr. ani na 1. sv. prijímaní, alebo bol, ale už nežije nábožensky a pod.),

3. Snúbenci len pokrstení, bez ostatných sviatostí

Ak sú snúbenci iba pokrstení, ale ostatné sviatosti : sv. prijímanie a sviatosť birmovania neprijali

 • Treba sa so sobášiacim kňazom skontaktovať minimálne 6 mesiacov pred sobášom a pokiaľ je to možné doplniť sviatosť birmovania ? overiť!!

4. Svadba, ak obaja alebo jeden so snúbencov je rozvedený

 • Ak bol jeden so snúbencov už platne cirkevne zosobášený a nie je jeho manželstvo cirkevne vyhlásené za neplatné, aj keď sa papierovo-štátne rozviedol, cirkevne zostáva jeho manželstvo platné, takže ďalší cirkevný sobáš NIE JE MOŽNÝ.
 • Ak bol jeden so snúbencov už platne cirkevne zosobášený a  je jeho manželstvo cirkevne vyhlásené za neplatné, tak ďalší cirkevný sobáš JE MOŽNÝ.

Pri vybavovaní ďalšieho cirkevného sobáša je potrebné doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“

 • Ak jeden so snúbencov bol už platne zosobášený ale iba civilne – úradne a štát potom umožnil rozvod, ďalší sobáš aj cirkevný JE MOŽNÝ.

Pri vybavovaní cirkevného sobáša je ale nutné doložiť „Kópiu o rozvode predošlého manželstva“

Na čo nezabudnúť pri svadbe v kostole

Na čo všetko je ešte dobré myslieť, keď plánujete svadbu v kostole:

Ešte raz krátko zhrnieme tie najdôležitejšie veci, ktoré je treba vybaviť pri katolíckom sobáši:

V tomto článku by sme vám chceli ešte ponúknuť pár ďalších rád a tipov, na čo všetko by bolo ešte dobré pamätať.

 1. Ak máte svojich známych, ktorých by ste tam chceli mať, oslovte ich
 2. Alebo poproste vášho sobášiaceho kňaza, aby oslovil svojich miništrantov
 1. Ak máte už vybratí spevokol, oznámte to svojmu kňazovi
 2. Ak nie, poproste kňaza, aby vám dal kontakt ak je vo farnosti spevokol, prípadne organista

Súčasťou katolíckeho sobášu je prísaha, pri ktorej sa pokladajú dva prsty pravej ruky na krížik.

 1. Tento krížik si najčastejšie zaobstarajú manželia sami a krížik im zostáva.
 2. Alebo majú možnosť poprosiť kňaza o zapožičanie krížika, na ktorý by mohli prisahať, pokiaľ si svoj neplánujú kupovať
 1. Ako pri civilnom tak i cirkevnom obrade nesmú chýbať obrúčky. Dnes je zvykom nosiť obrúčky ako i krížik na vankúšiku, ktorý je na to určený, niekým v sprievode svadobčanov (najčastejšie družičky)
 2. Alebo je možnosť položiť obrúčky len na klasický podnos, ktorý majú v kostole a podajú ho pri obrade miništranti

Výzdoba sa presnejšie  dohoduje najčastejšie po dohode s miestnou kostolníčkou/ kostolníkom. Kvetinová výzdoba môže byť aranžovaná do váz, môžu byť použité črepníkové kvety, ale najbežnejší typ je forme ikebán. Na ich počte, umiestnení, a čase kedy ich priniesť sa dohodnete s kostolníkom (o číslo poproste vášho kňaza, alebo sa zastavte osobne)

 • ak máte vlastného floristu, ktorý robí výzdobu do sály, spýtajte sa či je ochotný urobiť aj výzdobu o kostola
 • opýtajte sa či ako farnosť, nemajú sami niekoho kto by sa o výzdobu postaral
 • bežne sa dávajú vyhotoviť kvetinové ikebany do miestnych kvetinárstiev

Samozrejme svadba môže prebehnúť aj bez takejto výzdoby, ale samozrejme s výzdobou pôsobí kostol slávnostnejšie.

 • Ak máte svoju predstavu o výzdobe: farba, typ, atď…a máte zabezpečené svoje veci dohodnete sa s kňazom alebo kostolníkom keby prídete vy alebo ľudia, ktorých na to máte, kostol vyzdobiť.
  – Najčastejšie je to niekoľko kusov mašlí na okraje lavíc (záleží od počtu lavíc v kostole a toho koľko z nich chcete vyzdobiť)
  – 4 ks návlekov na stoličky (pre svedkov a novomanželov), stuhy na tieto stoličky, alebo bez nich, záleží od vašich konkrétnych požiadaviek
  – Prehoz na klakátko- to má najčastejšie každý kostol vlastné
 • Ak nemáte svoju výzdobu spýtajte sa či v kostole majú svoju výzdobu (čo najčastejšie už áno) a môžete sa dohodnúť s kostolníkom na použití ich výzdoby

Tip: Svadobný sprievod

Je na výbere novomanželov, ako bude vyzerať ich svadobný sprievod, a ktorý ľudia ho budú tvoriť. My Vám ponúkame jednu z tradičnejších možností svadobného sprievodu:

 1. sa nesie vankúšik s krížikom (ak je tak spolu s vankúšikom s obrúčkami)
 2. ide sprievod s miništrantmi a kňazom (ten ide vždy)
 3. Mama nevesty s otcom ženícha
 4. idú svedkovia
 5. idú malé družičky (ktoré rozsýpajú lupienky)
 6. ženích v sprievode svojej mami
 7. družičky a družbovia
 8. nevesta v sprievode svojho otca

Dobre vedieť:
Pozrite si článok s výberom liturgických čítaní:

Vankúšiky pod krížik

Kvalitná ručná práca od Fiores

Katolícka predmanželská príprava

Možnosti predmanželskej prípravy:

Ak ste sa rozhodli pre katolícky sobáš, jednou z podmienok na jeho umožnenie je absolvovanie predmanželskej prípravy.

Na výber máte z 2 typov predmanželských príprav:

1. Prípravu, ktorú vedie kňaz vo farnosti a prebieha na farskom úrade.

 • zvyčajne treba absolvovať 3 stretnutia, na ktorých sa preberajú základy vierouky (Verím), mravouky (Desatoro) a Sviatosti (hlavne manželstvo
 • Posledné, štvrté stretnutie je v týždni pred sobášom, kde sa vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a dohodnú sa detaily ohľadne sobáša.

2. Prípravu vo forme kurzov

 • Jedno víkendové stretnutie
 • Viaceré večerné stretnutia

Tip: Svadobný sprievod

Je na výbere novomanželov, ako bude vyzerať ich svadobný sprievod, a ktorý ľudia ho budú tvoriť. My Vám ponúkame jednu z tradičnejších možností svadobného sprievodu:

 1. sa nesie vankúšik s krížikom (ak je tak spolu s vankúšikom s obrúčkami)
 2. ide sprievod s miništrantmi a kňazom (ten ide vždy)
 3. Mama nevesty s otcom ženícha
 4. idú svedkovia
 5. idú malé družičky (ktoré rozsýpajú lupienky)
 6. ženích v sprievode svojej mami
 7. družičky a družbovia
 8. nevesta v sprievode svojho otca

Dobre vedieť:
Pozrite si článok s výberom liturgických čítaní:

Vankúšiky pod krížik

Kvalitná ručná práca od Fiores

Svadobné liturgické čítania

Prehľad všetkých svadobných liturgických čítaní, z ktorých môžete vyberať:

Ak ste sa rozhodli pre katolícky sobáš, je potrebné si vybrať 2 liturgické čítania, ktoré sa čítajú počas sobášneho obradu so sv. omšou v časti “Bohoslužba slova

V prvom čítaní máte na výber:

PRVÉ ČÍTANIE MIMO VEĽKONOČNÉHO OBDOBIA
PRVÉ ČÍTANIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ (Veľkonočné obdobie trvá 50 dní až po Turíce)

Čítanie z Prvej knihy Mojžišovej

1, 26-28. 31a

Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou; nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Vzrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi.“ A Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to veľmi dobré.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 33, 12+18. 20-21. 22

I?:. (5b): Milosti Pánovej plná je zem.

1. Blažený národ, ktorého Pánom je Boh, * blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
2. Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, * nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú. — R.
3. Naša duša očakáva Pána, * on je naša pomoc a ochrana.
4. V ňom sa naše srdce raduje *
a v jeho sväté meno máme dôveru. — R.
5. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba. — R.

Čítanie z Prvej knihy Mojžišovej

2,18-24

Pán Boh povedal: „Nie je dobre, že je človek sám. Urobím mu pomocníka, ktorý mu bude podobný.“ Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetky nebeské vtáky, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Lebo ako človek nazval každú živú bytosť, tak sa ona volá. A človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám. Ale pomocník, ktorý by bol podobný človekovi, sa nenašiel. Pán Boh teda dopustil na človeka hlboký spánok. A keď zaspal, vybral jedno z jeho rebier a jeho miesto zaplnil mäsom. Z rebra, ktoré Pán Boh človekovi vybral, utvoril ženu a priviedol ju k človekovi. A človek zvolal: „Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať Mužena, lebo z muža bola vzatá.“ Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú jedno telo.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 148, 1-2. 3-4. 9-10. ll-13ab. 13c-14a

R. (porov. 13a): Chváľte meno Pánovo.
Alebo: Aleluja.

1. Chváľte Pána z nebies, * chváľte ho na výsostiach.
2. Chváľte ho, všetci jeho anjeli, *
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. — R.
3. Chváľte ho, slnko a mesiac; * chváľte ho všetky hviezdy žiarivé;
4. chváľte ho, nebies nebesia *
a všetky vody nad oblohou, —R.
5. vrchy a všetky pahorky, * ovocné stromy a všetky cédre,
6. divá zver a všetok dobytok, * plazy a okrídlené vtáctvo. — R.
7. Králi zeme a všetky národy, * kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
8. mládenci a panny, * starci a junáci
9. nech chvália meno Pánovo, *
lebo iba jeho meno je vznešené. — R.
10. Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia * a svojmu ľudu dáva veľkú moc, — R.

Čítanie z Prvej knihy Mojžišovej

24, 48-51. 58-67

Abrahámov sluha povedal Labanovi: „Padol som na zem, klaňal som sa Pánovi a dobrorečil som Pánovi, Bohu môjho pána Abraháma, ktorý ma viedol po správnej ceste, aby som vzal dcéru brata môjho pána pre jeho syna. Preto, ak chcete môjmu pánovi preukázať milosrdenstvo a vernosť, povedzte mi to; a ak nie, aj to mi povedzte, a ja sa obrátim napravo alebo naľavo, Laban a Batuel odpovedali: „Od Pána vyšla táto vec. My ti nemôžeme nič iné hovoriť, len to, čo chce on. Hla, Rebeka je pred tebou; vezmi ju a chod, nech sa stane manželkou syna tvojho pána, ako povedal Pán.“ Zavolali Rebeku a keď prišla, opýtali sa: „Chceš ísť s týmto mužom?“ Ona odpovedala: „Pôjdem.“ Vtedy prepustili Rebeku, svoju dcéru, i jej varovkyňu aj Äbrahámovho sluhu a jeho sprievodcov a vyprosovali šťastie svojej sestre slovami: „Si naša sestra, nech z teba vyrastú tisíce a tisíce „a tvoje potomstvo nech zaujme brány svojich nepriateľov!“ Rebeka vstala i jej dievčatá, vysadli na ťavy a šli za mužom. Tak vzal sluha Rebeku a odišiel. Izák prišiel od studne Lachajroi a býval v Negebe. Na sklonku dňa vyšiel Izák do poľa žialiť. Keď zdvihol oči, videl prichádzať ťavy. Aj Rebeka zdvihla oči a zbadala Izáka. Zosadla z ťavy a opýtala sa sluhu: „Kto je tamten človek, čo nám ide oproti po poli?“ On jej odpovedal: „To je môj pán.“ Rýchlo vzala závoj a zahalila sa. Sluha potom porozprával Izákovi všetko, čo vykonal, a Izák ju voviedol do stanú svojej matky Sáry. Vzal si Rebeku za ženu a tak ju miloval, že sa uspokojil nad smrťou svojej matky.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 145, 8-9. 10+15. 17-18

R. (9): Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

1. Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a veľmi láskavý.
2. Dobrý je Pán ku každému *
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. — R.
3. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.
4. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba * a ty im dávaš pokrm v pravý čas. —– R.
5. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
6. Blízky je Pán všetkým,, čo ho vzývajú,, * všetkým, čo ho vzývajú úprimne. — R.

Čítanie z Knihy Tobiáš

7, 6-14

Raguel pobozkal Tobiáša a povedal: „Buď požehnaný, syn môj, syn dobrého a vznešeného otca. Aké to nešťastie, že taký spravodlivý a dobročinný muž oslepol I“ A s plačom sa hodil okolo krku Tobiáša, syna svojho brata. Jeho žena E dna plakala nad ním a ich dcéra Sára plakala tiež. A zabil barana zo stáda a srdečne ich privítal. Keď sa umyli a očistili a zasadli k stolu, povedal Tobiáš Rafaelovi: „Brat Azariáš, povedz Raguelovi, aby mi dal moju sestru Sáru.“ Raguel počul tieto slová a povedal mladíkovi: „Jedz a pi a pokojne spi v túto noc, lebo niet človeka, ktorý by si mal vziať moju dcéru Sáru okrem teba, brat môj. A ani ja ju nesmiem dať inému mužovi, len tebe, lebo ty si môj najbližší príbuzný. Musím ti však, syn môj, povedať: dal som ju už siedmim mužom, našim bratom, a všetci zomreli v tú noc, keď ku nej vošli. A teraz, syn môj, jedz a pi a Pán nech vám pomáha.“ Tobiáš odvetil: „Nebudem tu jesť ani piť, kým nepotvrdíš, o čo ťa žiadam.“ Raguel mu povedal: „Urobím to a dostaneš ju podľa nariadenia Mojžišovej knihy, lebo ti je z neba určené, že ju máš dostať. Vezmi si svoju sestru; odteraz si jej bratom, a ona tvojou sestrou. Dostávaš ju dnes a navždy. Nech vás túto noc chráni Pán z neba, syn môj, a nech vám preukáže milosrdenstvo a daruje pokoj.“ Raguel zavolal svoju dcéru Sáru a pristúpil k Tobiášovi. Chytil ho za ruku, odovzdal mu Sáru a povedal: „Vezmi si ju za ženu podľa zákona a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovej knihe. Vezmi si ju a priveď ju v zdraví k svojmu otcovi. Ä Boh na nebesiach nech vám dá šťastnú cestu a pokoj.“ Zavolal jej matku a rozkázal priniesť listinu, aby mohli napísať manželskú zmluvu, ako mu ju odovzdal za ženu podľa nariadenia Mojžišovho zákona. Matka priniesla listinu a on to napísal a potvrdil pečaťou. Tu začali jesť a piť.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 33, 12+18, 20-21. 22

R.: Milosti Pánovej plná je zem.

1. Blažený národ, ktorého Pánom je Boh, * blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
2. Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, * nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú. — R.
3. Naša duša očakáva Pána, * on je naša pomoc a ochrana.
4. V ňom sa naše srdce raduje *
a v jeho sväté meno máme dôveru. — R.
5. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba. — R.

Čítanie z Knihy Tobiáš

8, 4b-8

Vo svadobný večer Tobiáš povedal Sáre: „Vstaň, sestra! Modlime sa a prosme nášho Pána, aby sa nad nami zmiloval a dal nám zdravie.“ Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval zdravie: „Zvelebený buď, Bože našich otcov, a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov! Nech ti dobrorečia nebesia i všetko tvoje stvorenie po všetky veky! Ty si utvoril Adama, dal si mu vernú pomocníčku Evu a 2 oboch vzišlo celé ľudské pokolenie. Ty si povedal, že nie je dobre človeku samému: Urobíme mu pomocníka, ktorý mu bude podobný/ A teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti, ale z opravdivej lásky. Zasiahni a zmiluj sa nado mnou aj nad ňou, aby sme sa obidvaja v zdraví dožili staroby.“ A obaja povedali: „Amen, amen!“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 103, 1-2. 8+13. 17-18a

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

1. Dobroreč, duša moja, Pánovi *
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
2. Dobroreč, duša moja, Pánovi *
a nezabúdaj na jeho dobrodenia. — R.
3. Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
4. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, *
tak sa Pán zmilúva nad bohabojnými. — R.
5. No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť * voči tým, čo sa ho boja
6. a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, * tie, čo zachovávajú jeho zmluvu. — R.

Čítanie z Knihy Pieseň piesni

2, 8-10. 14. 16a; 8., 6-7a

Hlas môjho milého!
Hľa, on prichádza, po horách skáče, po vŕškoch hupká.
Milý môj je sťa srna, ako jelenica.
Hľa, veď už stojí pred našim múrom; oblečkom hľadí, cez mriežku sa díva.
Môj milý mi hovorí:
„Hor’ sa, priateľka moja, holubica moja, krásava moja, a pod’!
Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách!
Daj zrieť tni svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas; veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár,“
Môj milý je môj a ja som jeho.
On ini povedal:
Pritisni si ma na srdce sťa prsteň, ako pečať na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť a vášeň tvrdá ako podsvetie.
Jej páľa — to ohňa plápoly a božské plamene.
Ani veľké vody lásku neuhasia a rieky ju neodplavia.

Počuli sme Božie slovo

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 128, 1-2. 3. 4-5

R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
Alebo (4): Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána.

1. Blažený každý, čo sa bojí Pána * a kráča po jeho cestách.
2. Budeš jesť z práce svojich rúk; *
budeš šťastný a budeš sa mať dobre. — R.
3. Tvoja manželka je ako plodonosný vinič * vnútri tvojho domu.
4. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy * okolo tvojho stola. — R.
5. Veru, tak bude požehnaný muž, * ktorý sa bojí Pána.
6. Nech ťa žehná Pán zo Siona, + aby si videl šťastie Jeruzalema * po všetky dni svojho života. — R.

Čítanie z Knihy Ekleziastikus

26, 1-4. 16-21

Muž dobrej ženy je blažený: počet dní jeho života sa zdvojnásobí.
Statočná žena oblažuje muža a on v pokoji prežíva roky svojho života.
Dobrá žena je dobrý dedičný podiel, muž ju dostane za dobré skutky ako podiel tých, čo sa boja Boha.
Či je bohatý, či chudobný, má pokojné srdce; ich pohľad je vždy radostný.
Pôvab úprimnej ženy potešuje muža a jej rozvaha ho posilňuje.
Citlivá a mlčanlivá žena je dar od Boha; nič nevyváži dobre vychovaná ženu.
Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab, neoceniteľná je jemná duša.
Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe, tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu.

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R. (porov. 2a): Velebiť budem Pána v každom čase. XV
Alebo (9a): Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. XV

1. Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť.
2. Pán je sláva mojej duše; *
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. — R.
3. Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoločne.
4. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. — R.
5. Na neho hlaďte a budete žiariť * a tvár vám nesčervenie hanbou.
6. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. — R.
7. Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných * a vyslobodí ich.
8. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný človek, čo sa utieka k nemu. — R.

Čítame z Knihy proroka Jeremiáša

31, 31-32a. 33-34a

„Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, ked uzavriem s domom Izraela a s domom júdu novú zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny. Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Nik nebude poúčať svojho blížneho ani brat brata slovami: ,Poznajte Pána!’, lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí, hovorí Pán.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 112, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9

R. (porov. 1): Blažený muž, ktorý má záľubu v Pánových príkazoch.
Alebo: Aleluja.

1. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána *
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
2. Jeho potomstvo bude mocné na zemi; * pokolenie spravodlivých bude požehnané. — R.
3. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, * jeho spravodlivosť ostane naveky.
4. Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, * milosrdný, milostivý a spravodlivý. — R.
5. V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, + čo svoj majetok čestne spravuje; *
nikdy nezakolíše.
6. Vo večnej pamäti bude spravodlivý, * nebude sa báť zlej zvesti. — R.
7. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, + bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, * kým nepokorí svojich nepriateľov. — R.
8. Rozdeľuje a dáva chudobným; + jeho dobročinnosť potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásť. — R.

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána

19,1. 5-9a

ja., Ján, počni som mohutný Mas ako Mas veľkého zástupu v nebi; hovorili: “Aleluja! Blaho, sláva a moc nášmu Bohu.“ A z trónu zaznel hlas: „Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobnici, všetci, čo sa ho bojíte, malí i veľkí.“ Tu som počul hlas ako Mas veľkého zástupu; bol ak© hukot veľkých vôd a ako rachot mocného hromobitia. Hovorili: „Aleluja. Pán, náš všemohúci Boh, sa ujal kráľovstva. Radujme sa a plesajme, oslavujme ho, lebo prišiel čas Baránkovej svadby a jeho Nevesta sa už prichystala. Smela sa obliecť do čistého skvúceho kmentu; ten kmeni sú spravodlivé skutky svätých.“ Potom mi povedal: „Napíš: Blažení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu.“

Počuli sme Božie slovo.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

Ž 148

V Druhom čítaní máte na výber:

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

8, 31b-35. 37-39

Bratia, ak je Boh za nás, kto je proti nám? On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých; akože by nám s ním nebol daroval aj všetko ostatné? Kto teda obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? Kto môže odsúdiť? Kristus Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych? On sedí po Božej pravici a prihovára sa za nás. Čo nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie? Hlad alebo nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom skvele víťazíme pomocou toho, ktorý nás miluje. Som presvedčený, že ani smrť ani život, ani anjeli ani kniežatstvá, ani prítomnosť ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá sa zjavila v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

12, 1-2. 9-18

Bratia, veľmi vás prosím, pre Božie milosrdenstvo, aby ste svoje telá obetovali ako živú a svätú obetu, milú Bohu. To je vaša duchovná bohoslužba. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte, aby ste s obnovenou mysľou vybadali, čo je Božia vôľa, čo je dobré, bohumilé a dokonalé. Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo a pevne sa držte dobra. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vo vzájomnej úcte, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho srdca a slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezlivý v modlitbe vytrvali Prispievajte na potreby svätých, buďte vždy pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Všetci rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajíe vysoko, ale buďte naklonení nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa dobre robiť pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo kratšie:

Bratia, veľmi vás prosím, pre Božie milosrdenstvo, aby ste svoje telá obetovali ako živú a svätú obetu, milú Bohu. To je vaša duchovná bohoslužba. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte, aby ste s obnovenou mysľou vybadali, čo je Božia vôľa, čo je dobré, bohumilé a dokonalé. Láska nech je bez pretvárky. Nenávidte zlo a pevne sa držte dobra. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vo vzájomnej úcte, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho srdca a slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Prispievajte na potreby svätých, buďte vždy pohostinní.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom

6, 13c-15a. 17-20

Bratia, telo nie je na smilstvo, ale pre Pána a Pán pre telo. A Boh, ktorý vzkriesil Pána, svojou mocou vzkriesi aj nás. Vari neviete, že vaše telá sú Kristove údy? Kto sa spája s Pánom, Je s ním Jeden Duch, Varujte sa smilstva! Každý iný hriech, ktorého sa človek dopúšťa, Je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. Alebo neviete, že vaše telo Je chrámom Ducha Svätého, ktorý Je vo vás a ktorého máte od Boha, takže už nepatrite sebe? Veľmi draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Pavla Korinťanom

12, 31 — 13,8a

Bratia, usilujte sa dosiahnuť väčšie dary milosti. A ešte lepšiu cestu vám ukážem: Keby som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zuniacim cimbalom. Keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a mal všemožné vedomosti; a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. Keby som rozdal všetok svoj majetok hladujúcim a keby som obetoval svoje telo pre slávu, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nechváli sa, nevypína sa, nie je dotieravá, nie je sebecká, nerozčuľuje sa a nemyslí na utrpené zlo; neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko vie zniesť, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí. Láska nikdy nezanikne.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Listu sv. apoštola Pavla Efezaiiotn

5, 2a. 21-33

Bratia, žite v láske podľa príkladu Krista, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás. Buďte si vzájomne poddaní z bázne voči Kristovi. Žena svojmu mužovi ako samému Pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako Kristus je hlavou Cirkvi; on, spasiteľ svojho tela. A ako Cirkev je poddaná Kristovi, tak má byť žena poddaná mužovi vo všetkom. Mužovia, milujte svoju ženu, ako Kristus miluje Cirkev. On seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil Cirkev slávnu, bez poškvrny, vrásky a akejkoľvek inej chyby — svätú a nepoškvrnenú. Preto má muž svoju ženu milovať tak ako vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, miluje seba samého. Lebo ešte nikto nemal v nenávisti svoje telo, ale každý si ho živí a opatruje, ako Kristus Cirkev, pretože my sme údy jeho tela. Preto muž opustí otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev. Teda aj vy, každý jeden, milujte svoju ženu ako seba samého. A žena nech si ctí muža.

Počuli sme Božie slovo.

Alebo kratšie:

Bratia, žite v láske podľa príkladu Krista, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás. Mužovia, milujte svoju ženu, ako Kristus miluje Cirkev. On seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil Cirkev slávnu, bez poškvrny, vrásky a akejkoľvek inej chyby — svätú nepoškvrnenú. Preto má muž svoju ženu milovať tak ako vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, miluje seba samého. Lebo ešte nikto nemal v nenávisti svoje telo, ale každý si ho živí a opatruje, ako Kristus Cirkev, pretože my sme údy jeho tela. Preto muž opustí otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je velké. Hovorím ío vzhľadom na Krista a Cirkev.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Listu sv. apoštola Pavla Kolosanom

3, 12-17

Bratia, ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba ušľachtilosť zľutovania, dobroty, pokory, miernosti a trpezlivosti. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak Vy mal niekto niečo proti druhému. Ako vám Pán odpustil, odpúšťajte aj vy. Ale nadovšetko zaodejte sa láskou. Ona je dokonalým spojivom. Vo vašich srdciach nech kraľuje pokoj Kristov. V tom ste povolaní byť jedným telom. A buďte vďační. Slovo Kristovo nech vo vás prebýva v celej svojej bohatosti. Vo všetkej múdrosti navzájom sa poúčajte a varujte. Z hĺbky srdca a s vďačnosťou spievajte Bohu žalmy, hymny a duchovné piesne. A čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Petra

3, 1-9

Milovaní, ženy nech sú poddané svojim mužom, aby aj tých, čo neveria Božiemu slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni Božej. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: účesy, zlaté šperky a drahé šaty, ale vnútorná, v skrytosti srdca: neporušiteľná ozdoba jemného a tichého ducha; toto je veľmi vzácne pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom. Aj Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. A vy ste jej dcérami, ak dobre robíte bez strachu a zmätku. Podobne aj vy, muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že sú slabším pohlavím. Ctite si ich ako spoludedičky milosti a života, aby vám nič neprekážalo v modlitbe. Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte. Buďte milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé a zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní byť dedičmi požehnania.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Jána

3, 18-24

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a to nám pred ním utíši srdce, lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a pozná všetko. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru v Boha a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči. A prikázal nám, aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás zostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.

Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Jána

4, 7-12

Drahí moji, milujme sa navzájom, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, pochádza z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život. Zvláštnosť tejto lásky spočíva v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Drahí moji, keď nás Boh tak miluje, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosahuje dokonalosť.

Počuli sme Božie slovo.

Tip: Svadobný sprievod

Je na výbere novomanželov, ako bude vyzerať ich svadobný sprievod, a ktorý ľudia ho budú tvoriť. My Vám ponúkame jednu z tradičnejších možností svadobného sprievodu:

 1. sa nesie vankúšik s krížikom (ak je tak spolu s vankúšikom s obrúčkami)
 2. ide sprievod s miništrantmi a kňazom (ten ide vždy)
 3. Mama nevesty s otcom ženícha
 4. idú svedkovia
 5. idú malé družičky (ktoré rozsýpajú lupienky)
 6. ženích v sprievode svojej mami
 7. družičky a družbovia
 8. nevesta v sprievode svojho otca

Dobre vedieť:
Pozrite si článok s výberom liturgických čítaní:

Vankúšiky pod krížik

Kvalitná ručná práca od Fiores

Katolícky svadobný obrad

Sobášny obrad a jeho priebeh:

Ak ste sa rozhodli pre katolícky sobáš, jednou z najčastejších možností je sobášny obrad v rámci sv. omše, ale taktiež je možné požiadať o sobášny obrad bez svätej omše. V nasledujúcich riadkoch Vám priblížime presný priebeh sobášneho obradu
Červenou bude vyznačená časť, ktorá sa týka sobášneho obradu v rámci sv. omše

1. Sobášny sprievod sa zhromaždí pri vstupe do kostola, kde ich kňaz privíta, ak si snúbenci nedohodnú iný spôsob vstupu.

2. Následne vchádza SPRIEVOD do kostola s kňazom na čele. Snúbenci a svedkovia sa postavia na určené miesta pred oltárom (ženích zaujme miesto po pravom boku nevesty), ostatní hostia a rodina zaujmú miesto v laviciach ešte pred príchodom svadobného sprievodu (Kto tvorí sprievod?). Všetci ostávajú stáť.

3. Po prežehnaní a pozdrave nasleduje MODLITBA. Ak sa slávi obrad so sv. omšou, nasledujú ÚVODNÉ OBRADY a v rámci nich aj zmienená MODLITBA.

4. Po modlitbe nasleduje BOHOSLUŽBA SLOVA. Všetci si sadnú a číta sa čítanie a po ňom responzóriový žalm (zvyčajne číta niekto z rodiny snúbencov). Po žalme nasleduje verš pred Evanjeliom, počas ktorého všetci vstanú a ostanú stáť počas čítania celého úryvku Evanjelia.

5. Po Evanjeliu si všetci sadnú – nasleduje PRÍHOVOR („kázeň“) sobášiaceho kňaza

6. Po príhovore kňaza nasleduje samotný SOBÁŠNY OBRAD. Všetci vstanú.

 • Otázky snúbencov – odpovedajú obaja postupne (najprv snúbenec a po ňom snúbenica, alebo naopak) „Áno“, alebo „Nie“ – podľa pravdy.
 • Nasleduje Manželský sľub formou odpovede na otázky  alebo celého manželského sľubu – podstatná časť obradu. Obaja si kľaknú, podajú si ruky (pravú s ľavou ako pri vedení do tanca) a najprv snúbenec a potom snúbenica nahlas zložia svoj manželský sľub.
 • Po manželskom sľube kňaz preloží štólu cez ruky novomanželov (tie, za ktoré sa držia) a potvrdí a požehná vzniknuté manželstvo nasledujúcimi slovami.
 • Kňaz vyzve novomanželov aby potvrdili manželský sľub prísahou na posvätený kríž. (Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.) Obaja si kľaknú, najprv manžel a po ňom manželka položí dva prsty pravej ruky na kríž pričom prečíta slová prísahy a potom obaja vstanú.
 • Po prísahe (spravidla) novomanžel položí na tácku manželské prstene (alebo sú už pripravené na vankúšiku), ktoré kňaz posvätí. Po posvätení si novomanželia navzájom navlečú prstene, pričom hovoria určený text.
 • Nakoniec obaja vstanú (ostatní prítomní v kostole počas celého obradu
  stáli) a môžu sa po prvý raz ako manželia pobozkať.

 

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred Cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?  Ženích: Áno.; nevesta: Áno.

 

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Ženích: Áno.; nevesta: Áno.

 

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi? Ženích: Áno.; nevesta: Áno.

Kňaz sa pýta najprv ženícha:

Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku?

Muž: Beriem.

Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Muž: Sľubujem.

Potom sa kňaz pýta nevesty:

Kňaz: M., beriete (berieš si) M. za svojho manžela?

Žena: Beriem.

Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že mu budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ho budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Žena: Sľubujem.

Muž povie žene

(meno M. treba vysloviť v štandartnom tvare)
Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

 

Žena povie mužovi:

Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh Pomáhaj!

Najprv manžel vezme manželkinu obrúčku a odovzdáva ju slovami:

 

M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Toto isté urobí potom manželka.

7. Nasledujú MODLITBY VERIACICH („prosby“)– všetci stoja (zvyčajne ich tiež číta niekto z rodiny novomanželov).

8. Ak je iba obrad, bez omše, modlitby veriacich sa zakončia Modlitbou požehnania novomanželov, ktorú prednesie kňaz. Ak sa obrad slávi so sv. omšou, tento bod sa presúva až po modlitbe „Otče náš!“

9. Ak sa slávi sv. omša, obrady pokračujú PRINÁŠANÍM OBETNÝCH DAROV – zvyčajne ich prinášajú buď novomanželia, družičky alebo niekto z rodiny.

10. Nasleduje MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI, potom PREFÁCIA a EUCHARISTICKÁ MODLITBA.

11. Nasleduje MODLITBA PÁNA – „Otčenáš“

12. Ak je súčasťou obradu aj SV. PRIJÍMANIE, pristupuje sa k nemu teraz – v prípade obradu sláveného vo sv. omši, je obrad sv. prijímania vždy.

13. POŽEHNANIE A ZÁVER OBRADU.

14. Po požehnaní novomaželia a svedkovia pristúpia k oltáru a spoločne s kňazom PODPÍŠU SOBÁŠNE ZÁPISNICE – štátnu aj cirkevnú – a to celým menom, novomanželka v tvare: „Krstné Meno Nové Priezvisko, rod. Priezvisko Za – Slobodna“. Ostatní hostia a rodina môžu – ak je na to miesto – vytvoriť špalier pre sprievod z kostola von.

15. Potom nasleduje SPRIEVOD Z KOSTOLA: Kňaz drží v ruke bielu štólu. Novomanželia z dvoch strán pristúpia, každý chytí do ruky jeden koniec štóly a kňaz ich takto vyvádza von z kostola. Za nimi nasledujú svedkovia a postupne ostatní hostia.

Tip: Svadobný sprievod

Je na výbere novomanželov, ako bude vyzerať ich svadobný sprievod, a ktorý ľudia ho budú tvoriť. My Vám ponúkame jednu z tradičnejších možností svadobného sprievodu:

 1. sa nesie vankúšik s krížikom (ak je tak spolu s vankúšikom s obrúčkami)
 2. ide sprievod s miništrantmi a kňazom (ten ide vždy)
 3. Mama nevesty s otcom ženícha
 4. idú svedkovia
 5. idú malé družičky (ktoré rozsýpajú lupienky)
 6. ženích v sprievode svojej mami
 7. družičky a družbovia
 8. nevesta v sprievode svojho otca

Dobre vedieť:
Pozrite si článok s výberom liturgických čítaní:

Vankúšiky pod krížik

Kvalitná ručná práca od Fiores

Vybavovanie na matrike

Čo a aké dokumenty treba vybaviť pred sobášom na matrike:

Či už ste sa rozhodli pre katolícky, civilný alebo iný sobáš čakajú Vás vybavovačky na matrike, preto sme pre Vás pripravili súhrn dôležitých informácií, aby ste vedeli čo Vás čaká.

Matriku je dôležité navštíviť najneskôr 2 týždne pred sobášom.

 • Obaja snúbenci musia prísť osobne
 • Treba prísť na matriku v mieste Vášho trvalého pobytu. Ak každý zo snúbencov spadá pod inú matriku, vyberiete si iba jednu.
 • Na matrike sa spisuje “Žiadosť o uzavretie manželstva” (na konci článku)
 • Je potrebné si so sebou priniesť rodný list a občiansky preukaz
 • Ak ste už predtým mali cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“
 • Ak ste rozvedený/á, doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“
 • Ak jeden zo snúbencov je neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorá je obmedzená vo vykonávaní právnych úkonov, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • Ak chcete civilný sobáš dohodnete si na matrike aj miesto a čas sobáša