Na čo nezabudnúť pri svadbe v kostole

Na čo všetko je ešte dobré myslieť, keď plánujete svadbu v kostole:

Ešte raz krátko zhrnieme tie najdôležitejšie veci, ktoré je treba vybaviť pri katolíckom sobáši:

V tomto článku by sme vám chceli ešte ponúknuť pár ďalších rád a tipov, na čo všetko by bolo ešte dobré pamätať.

 1. Ak máte svojich známych, ktorých by ste tam chceli mať, oslovte ich
 2. Alebo poproste vášho sobášiaceho kňaza, aby oslovil svojich miništrantov
 1. Ak máte už vybratí spevokol, oznámte to svojmu kňazovi
 2. Ak nie, poproste kňaza, aby vám dal kontakt ak je vo farnosti spevokol, prípadne organista

Súčasťou katolíckeho sobášu je prísaha, pri ktorej sa pokladajú dva prsty pravej ruky na krížik.

 1. Tento krížik si najčastejšie zaobstarajú manželia sami a krížik im zostáva.
 2. Alebo majú možnosť poprosiť kňaza o zapožičanie krížika, na ktorý by mohli prisahať, pokiaľ si svoj neplánujú kupovať
 1. Ako pri civilnom tak i cirkevnom obrade nesmú chýbať obrúčky. Dnes je zvykom nosiť obrúčky ako i krížik na vankúšiku, ktorý je na to určený, niekým v sprievode svadobčanov (najčastejšie družičky)
 2. Alebo je možnosť položiť obrúčky len na klasický podnos, ktorý majú v kostole a podajú ho pri obrade miništranti

Výzdoba sa presnejšie  dohoduje najčastejšie po dohode s miestnou kostolníčkou/ kostolníkom. Kvetinová výzdoba môže byť aranžovaná do váz, môžu byť použité črepníkové kvety, ale najbežnejší typ je forme ikebán. Na ich počte, umiestnení, a čase kedy ich priniesť sa dohodnete s kostolníkom (o číslo poproste vášho kňaza, alebo sa zastavte osobne)

 • ak máte vlastného floristu, ktorý robí výzdobu do sály, spýtajte sa či je ochotný urobiť aj výzdobu o kostola
 • opýtajte sa či ako farnosť, nemajú sami niekoho kto by sa o výzdobu postaral
 • bežne sa dávajú vyhotoviť kvetinové ikebany do miestnych kvetinárstiev

Samozrejme svadba môže prebehnúť aj bez takejto výzdoby, ale samozrejme s výzdobou pôsobí kostol slávnostnejšie.

 • Ak máte svoju predstavu o výzdobe: farba, typ, atď…a máte zabezpečené svoje veci dohodnete sa s kňazom alebo kostolníkom keby prídete vy alebo ľudia, ktorých na to máte, kostol vyzdobiť.
  – Najčastejšie je to niekoľko kusov mašlí na okraje lavíc (záleží od počtu lavíc v kostole a toho koľko z nich chcete vyzdobiť)
  – 4 ks návlekov na stoličky (pre svedkov a novomanželov), stuhy na tieto stoličky, alebo bez nich, záleží od vašich konkrétnych požiadaviek
  – Prehoz na klakátko- to má najčastejšie každý kostol vlastné
 • Ak nemáte svoju výzdobu spýtajte sa či v kostole majú svoju výzdobu (čo najčastejšie už áno) a môžete sa dohodnúť s kostolníkom na použití ich výzdoby

Tip: Svadobný sprievod

Je na výbere novomanželov, ako bude vyzerať ich svadobný sprievod, a ktorý ľudia ho budú tvoriť. My Vám ponúkame jednu z tradičnejších možností svadobného sprievodu:

 1. sa nesie vankúšik s krížikom (ak je tak spolu s vankúšikom s obrúčkami)
 2. ide sprievod s miništrantmi a kňazom (ten ide vždy)
 3. Mama nevesty s otcom ženícha
 4. idú svedkovia
 5. idú malé družičky (ktoré rozsýpajú lupienky)
 6. ženích v sprievode svojej mami
 7. družičky a družbovia
 8. nevesta v sprievode svojho otca

Dobre vedieť:
Pozrite si článok s výberom liturgických čítaní:

Vankúšiky pod krížik

Kvalitná ručná práca od Fiores

Katolícka predmanželská príprava

Možnosti predmanželskej prípravy:

Ak ste sa rozhodli pre katolícky sobáš, jednou z podmienok na jeho umožnenie je absolvovanie predmanželskej prípravy.

Na výber máte z 2 typov predmanželských príprav:

1. Prípravu, ktorú vedie kňaz vo farnosti a prebieha na farskom úrade.

 • zvyčajne treba absolvovať 3 stretnutia, na ktorých sa preberajú základy vierouky (Verím), mravouky (Desatoro) a Sviatosti (hlavne manželstvo
 • Posledné, štvrté stretnutie je v týždni pred sobášom, kde sa vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a dohodnú sa detaily ohľadne sobáša.

2. Prípravu vo forme kurzov

 • Jedno víkendové stretnutie
 • Viaceré večerné stretnutia

Tip: Svadobný sprievod

Je na výbere novomanželov, ako bude vyzerať ich svadobný sprievod, a ktorý ľudia ho budú tvoriť. My Vám ponúkame jednu z tradičnejších možností svadobného sprievodu:

 1. sa nesie vankúšik s krížikom (ak je tak spolu s vankúšikom s obrúčkami)
 2. ide sprievod s miništrantmi a kňazom (ten ide vždy)
 3. Mama nevesty s otcom ženícha
 4. idú svedkovia
 5. idú malé družičky (ktoré rozsýpajú lupienky)
 6. ženích v sprievode svojej mami
 7. družičky a družbovia
 8. nevesta v sprievode svojho otca

Dobre vedieť:
Pozrite si článok s výberom liturgických čítaní:

Vankúšiky pod krížik

Kvalitná ručná práca od Fiores

Vybavovanie na matrike

Čo a aké dokumenty treba vybaviť pred sobášom na matrike:

Či už ste sa rozhodli pre katolícky, civilný alebo iný sobáš čakajú Vás vybavovačky na matrike, preto sme pre Vás pripravili súhrn dôležitých informácií, aby ste vedeli čo Vás čaká.

Matriku je dôležité navštíviť najneskôr 2 týždne pred sobášom.

 • Obaja snúbenci musia prísť osobne
 • Treba prísť na matriku v mieste Vášho trvalého pobytu. Ak každý zo snúbencov spadá pod inú matriku, vyberiete si iba jednu.
 • Na matrike sa spisuje “Žiadosť o uzavretie manželstva” (na konci článku)
 • Je potrebné si so sebou priniesť rodný list a občiansky preukaz
 • Ak ste už predtým mali cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“
 • Ak ste rozvedený/á, doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“
 • Ak jeden zo snúbencov je neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorá je obmedzená vo vykonávaní právnych úkonov, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • Ak chcete civilný sobáš dohodnete si na matrike aj miesto a čas sobáša

Vybavovanie na farskom úrade

Čo a aké dokumenty treba vybaviť pred sobášom na farskom úrade:

Ak ste sa rozhodli pre katolícky sobáš, okrem matriky (klikni pre zobrazenie článku “Vybavovanie na matrike“) je potrebné vybaviť viacero nevyhnutných vecí na farskom úrade, preto sme pre Vás pripravili súhrn dôležitých informácií, aby ste vedeli čo Vás čaká.

Informovať kňaza vo farnosti, v ktorej ste sa rozhodli mať obrad
najneskôr 3 mesiace pred svadbou.

 • Zisť či na termín vašej svadby je kostol voľný alebo či vás kňaz vo farnosti môže v ten deň sobášiť (pokiaľ nemáte vlastného kňaza)
 • Pokiaľ nie je ani jen so snúbencov z farnosti, kde sa má konať obrad je nutné vybaviť LICENCIU K SOBÁŠU (preklik na časť o sobáši na inom mieste) a doložiť SVEDECTVÁ O KRSTE (krstné listy)
 • Ak je jeden so snúbencov nekatolík alebo nepokrstený tak rodný list
 • Obaja snúbenci musia prísť osobne
 • Vypisuje sa SOBÁŠNA ZÁPISNICA
 • Je potrebné priniesť si občianske preukazy
 • Priniesť je treba aj údaje o svedkoch : meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo
 • Dohodnúť sa na prinesení ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA z matriky
 • Dohodnúť sa na absolvovaní predmanželskej prípravy (preklik na predmanželské prípravy)
 • Priniesť POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ PREDMANŽELSKEJ PRÍPRAVY
 • Ak ste už predtým mali cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“
 • Ak ste rozvedený/á, doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“
 • Ak ste ako snúbenci mali už civilný sobáš a teraz žiadate o cirkevný, treba doložiť „Sobášny list“
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“

Náš tip:

Ako prvé si dohodnite miesto obradu a kňaza ktorý vás bude sobášiť aspoň 6 mesiacov pred svadbou,  a následne licenciu (ak nie ste z vybranej farnosti, budete potrebovať licenciu, viac v článku “Katolícka licencia k sobášu“), ostatné potvrdenia sa budú riešiť postupne najmä už konkrétne po dohode s kňazom.

Dobre vedieť:  SVEDKOVIA

 • musia byť starší ako 18 rokov
 • musia byť pokrstení
 • nemusia mať vyslúženú sviatosť birmovania
 • môžu byť rozvedení

Vankúšiky pod krížik

Kvalitná ručná práca od Fiores