Poradime ti?

EN | FR

Katolícky svadobný obrad

13 septembra 2016
 • Fiores
 • 0 comment

Sobášny obrad a jeho priebeh:

Ak ste sa rozhodli pre katolícky sobáš, jednou z najčastejších možností je sobášny obrad v rámci sv. omše, ale taktiež je možné požiadať o sobášny obrad bez svätej omše. V nasledujúcich riadkoch Vám priblížime presný priebeh sobášneho obradu
Červenou bude vyznačená časť, ktorá sa týka sobášneho obradu v rámci sv. omše

1. Sobášny sprievod sa zhromaždí pri vstupe do kostola, kde ich kňaz privíta, ak si snúbenci nedohodnú iný spôsob vstupu.

2. Následne vchádza SPRIEVOD do kostola s kňazom na čele. Snúbenci a svedkovia sa postavia na určené miesta pred oltárom (ženích zaujme miesto po pravom boku nevesty), ostatní hostia a rodina zaujmú miesto v laviciach ešte pred príchodom svadobného sprievodu (Kto tvorí sprievod?). Všetci ostávajú stáť.

3. Po prežehnaní a pozdrave nasleduje MODLITBA. Ak sa slávi obrad so sv. omšou, nasledujú ÚVODNÉ OBRADY a v rámci nich aj zmienená MODLITBA.

4. Po modlitbe nasleduje BOHOSLUŽBA SLOVA. Všetci si sadnú a číta sa čítanie a po ňom responzóriový žalm (zvyčajne číta niekto z rodiny snúbencov). Po žalme nasleduje verš pred Evanjeliom, počas ktorého všetci vstanú a ostanú stáť počas čítania celého úryvku Evanjelia.

5. Po Evanjeliu si všetci sadnú – nasleduje PRÍHOVOR („kázeň“) sobášiaceho kňaza

6. Po príhovore kňaza nasleduje samotný SOBÁŠNY OBRAD. Všetci vstanú.

 • Otázky snúbencov – odpovedajú obaja postupne (najprv snúbenec a po ňom snúbenica, alebo naopak) „Áno“, alebo „Nie“ – podľa pravdy.
 • Nasleduje Manželský sľubformov odpovede na otázky  alebocelého manželského sľubu – podstatná časť obradu. Obaja si kľaknú, podajú si ruky (pravú s ľavou ako pri vedení do tanca) a najprv snúbenec a potom snúbenica nahlas zložia svoj manželský sľub.
 • Po manželskom sľube kňaz preloží štólu cez ruky novomanželov (tie, za ktoré sa držia) a potvrdí a požehná vzniknuté manželstvonasledujúcimi slovami.
 • Kňaz vyzve novomanželov aby potvrdili manželský sľub prísahou na posvätený kríž. (Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.) Obaja si kľaknú, najprv manžel a po ňom manželka položí dva prsty pravej ruky na kríž pričom prečítaslová prísahy a potom obaja vstanú.
 • Po prísahe (spravidla) novomanžel položí na tácku manželské prstene (alebo sú už pripravené na vankúšiku), ktoré kňaz posvätí. Po posvätení si novomanželia navzájom navlečú prstene, pričom hovoriaurčený text .
 • Nakoniec obaja vstanú (ostatní prítomní v kostole počas celého obradu
  stáli) a môžu sa po prvý raz ako manželia pobozkať.

7. Nasledujú MODLITBY VERIACICH („prosby“)– všetci stoja (zvyčajne ich tiež číta niekto z rodiny novomanželov).

8. Ak je iba obrad, bez omše, modlitby veriacich sa zakončia Modlitbou požehnania novomanželov, ktorú prednesie kňaz. Ak sa obrad slávi so sv. omšou, tento bod sa presúva až po modlitbe „Otče náš!“

9. Ak sa slávi sv. omša, obrady pokračujú PRINÁŠANÍM OBETNÝCH DAROV – zvyčajne ich prinášajú buď novomanželia, družičky alebo niekto z rodiny.

10. Nasleduje MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI, potom PREFÁCIA a EUCHARISTICKÁ MODLITBA.

11. Nasleduje MODLITBA PÁNA – „Otčenáš“

12. Ak je súčasťou obradu aj SV. PRIJÍMANIE, pristupuje sa k nemu teraz – v prípade obradu sláveného vo sv. omši, je obrad sv. prijímania vždy.

13. POŽEHNANIE A ZÁVER OBRADU.

14. Po požehnaní novomaželia a svedkovia pristúpia k oltáru a spoločne s kňazom PODPÍŠU SOBÁŠNE ZÁPISNICE – štátnu aj cirkevnú – a to celým menom, novomanželka v tvare: „Krstné Meno Nové Priezvisko, rod. Priezvisko Za – Slobodna“. Ostatní hostia a rodina môžu – ak je na to miesto – vytvoriť špalier pre sprievod z kostola von.

15. Potom nasleduje SPRIEVOD Z KOSTOLA: Kňaz drží v ruke bielu štólu. Novomanželia z dvoch strán pristúpia, každý chytí do ruky jeden koniec štóly a kňaz ich takto vyvádza von z kostola. Za nimi nasledujú svedkovia a postupne ostatní hostia.

Tip: Svadobný sprievod

Je na výbere novomanželov, ako bude vyzerať ich svadobný sprievod, a ktorý ľudia ho budú tvoriť. My Vám ponúkame jednu z tradičnejších možností svadobného sprievodu:

 1. sa nesie vankúšik s krížikom (ak je tak spolu s vankúšikom s obrúčkami)
 2. ide sprievod s miništrantmi a kňazom (ten ide vždy)
 3. Mama nevesty s otcom ženícha
 4. idú svedkovia
 5. idú malé družičky (ktoré rozsýpajú lupienky)
 6. ženích v sprievode svojej mami
 7. družičky a družbovia
 8. nevesta v sprievode svojho otca

Dobre vedieť:
Pozrite si článok s výberom liturgických čítaní:

V košíku nemáte žiadny produkt!
Kategórie produktov,
ktoré u nás nájdete: