Vybavovanie na matrike

Čo a aké dokumenty treba vybaviť pred sobášom na matrike:

Či už ste sa rozhodli pre katolícky, civilný alebo iný sobáš čakajú Vás vybavovačky na matrike, preto sme pre Vás pripravili súhrn dôležitých informácií, aby ste vedeli čo Vás čaká.

Matriku je dôležité navštíviť najneskôr 2 týždne pred sobášom.

  • Obaja snúbenci musia prísť osobne
  • Treba prísť na matriku v mieste Vášho trvalého pobytu. Ak každý zo snúbencov spadá pod inú matriku, vyberiete si iba jednu.
  • Na matrike sa spisuje “Žiadosť o uzavretie manželstva” (na konci článku)
  • Je potrebné si so sebou priniesť rodný list a občiansky preukaz
  • Ak ste už predtým mali cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“
  • Ak ste rozvedený/á, doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“
  • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“
  • Ak jeden zo snúbencov je neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorá je obmedzená vo vykonávaní právnych úkonov, je potrebné predložiť právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
  • Ak chcete civilný sobáš dohodnete si na matrike aj miesto a čas sobáša