Vybavovanie na farskom úrade

Čo a aké dokumenty treba vybaviť pred sobášom na farskom úrade:

Ak ste sa rozhodli pre katolícky sobáš, okrem matriky (klikni pre zobrazenie článku “Vybavovanie na matrike“) je potrebné vybaviť viacero nevyhnutných vecí na farskom úrade, preto sme pre Vás pripravili súhrn dôležitých informácií, aby ste vedeli čo Vás čaká.

Informovať kňaza vo farnosti, v ktorej ste sa rozhodli mať obrad
najneskôr 3 mesiace pred svadbou.

 • Zisť či na termín vašej svadby je kostol voľný alebo či vás kňaz vo farnosti môže v ten deň sobášiť (pokiaľ nemáte vlastného kňaza)
 • Pokiaľ nie je ani jen so snúbencov z farnosti, kde sa má konať obrad je nutné vybaviť LICENCIU K SOBÁŠU (preklik na časť o sobáši na inom mieste) a doložiť SVEDECTVÁ O KRSTE (krstné listy)
 • Ak je jeden so snúbencov nekatolík alebo nepokrstený tak rodný list
 • Obaja snúbenci musia prísť osobne
 • Vypisuje sa SOBÁŠNA ZÁPISNICA
 • Je potrebné priniesť si občianske preukazy
 • Priniesť je treba aj údaje o svedkoch : meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo
 • Dohodnúť sa na prinesení ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA z matriky
 • Dohodnúť sa na absolvovaní predmanželskej prípravy (preklik na predmanželské prípravy)
 • Priniesť POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ PREDMANŽELSKEJ PRÍPRAVY
 • Ak ste už predtým mali cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“
 • Ak ste rozvedený/á, doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“
 • Ak ste ako snúbenci mali už civilný sobáš a teraz žiadate o cirkevný, treba doložiť „Sobášny list“
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“

Náš tip:

Ako prvé si dohodnite miesto obradu a kňaza ktorý vás bude sobášiť aspoň 6 mesiacov pred svadbou,  a následne licenciu (ak nie ste z vybranej farnosti, budete potrebovať licenciu, viac v článku “Katolícka licencia k sobášu“), ostatné potvrdenia sa budú riešiť postupne najmä už konkrétne po dohode s kňazom.

Dobre vedieť:  SVEDKOVIA

 • musia byť starší ako 18 rokov
 • musia byť pokrstení
 • nemusia mať vyslúženú sviatosť birmovania
 • môžu byť rozvedení

Vankúšiky pod krížik

Kvalitná ručná práca od Fiores